Danderyds gymnasium håller idag stängt

Detta beslut har tagits efter att det igår fanns bekräftad smitta hos en av skolans elevers förälder. Eleven som i början av veckan vistats i skolan har nu visat sig ha sjukdomssymptom.

Kommunen har idag haft kontakt med smittskydd Stockholm som klargjort att det i detta läge inte finns direkta medicinska skäl att stänga skolan. Åtgärden med att tillfälligt stänga skolan bedöms däremot vara nödvändig för att underlätta för skolledningen att planera verksamheten och bistå Smittskydd Stockholm i den smittspårning som kan komma att genomföras.

Skolledningen återkommer under förmiddagen med mer information.

Mer information se danderyd.se/coronavirus