Danderyds gymnasium öppnar igen på måndag

I fredags togs beslut att stänga Danderyds gymnasium. Beslutet togs efter att en elev, i vars familj det finns en person smittad av Coronaviruset, själv uppvisat sjukdomssymptom.

Eleven vistades i skolan under början av veckan men har sedan varit hemma. Eleven har under fredagseftermiddagen bekräftats vara smittad med Coronavirus.

Smittskydd Stockholm har kontaktats av Danderyds kommun. Smittskydd Stockholm är den myndighet som arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar till och mellan människor. Myndigheten meddelar att en smittspårning görs av en smittskyddsläkare, som bedömer om någon elev eller personal behöver vara hemma efter att ha varit utsatt för risk för smitta. De individer som hittas och kontaktas i smittspårningen kommer att få instruktioner om självkarantän för att minska risken för smittspridning. Skola eller skolledning rekommenderas att inte göra några egna bedömningar i detta sammanhang.

Smittskydd Stockholm ser inte några medicinska hälsoskäl till att hålla skolan stängd kopplat till det inträffade. Efter Smittskydd Stockholms klargörande har kommunen därför beslutat att verksamheten kommer att bedrivas som vanligt igen på måndag.

Den generella nationella och regionala hållningen är fortfarande att friska elever ska vara i skolan och sjuka elever ska stanna hemma. 

Kommunen har säkerställt att skolan följer de riktlinjer som finns kring arbetsmiljön för både medarbetare och elever samt vädjar i detta läge att varje elevs integritet respekteras. Tänk också på att ha ett källkritiskt förhållningssätt.

Kommunens samlade information om coronaviruset uppdateras löpande och finns att läsa här: www.danderyd.se/coronavirus