Elever på två skolor uppmanas stanna hemma efter smittspridning där

Elever i vissa klasser på Enebybergs skola och Mörbyskolan har på inrådan av Smittskydd Stockholm idag fått vända hem efter att en större smittspridning av covid-19 konstaterats i klasserna.

Gurgeltester genomfördes tidigare i veckan i klasser där flera elever visat sjukdomssymptom. Resultaten av dessa visar nu att över tio elever i några av klasserna varit smittade.

Det fortsatta smittskyddsarbetet och eventuella kommande restriktioner hanteras av skolornas rektorer i samarbete med bildningsförvaltningen och Smittskydd Stockholm.

- Förhoppningsvis kan vi nu begränsa smittspridningen genom att hålla  eleverna i de berörda klasserna hemma i ett par dagar. Det känns förstås också viktigt att än en gång påminna alla om vikten av att stanna hemma vid minsta sjukdomssymptom, säger Maria Weståker, verksamhetschef för Danderyds grund- och gymnasieskolor.

Läs mer om arbetet under coronapandemin i Danderyds förskolor och skolor