Flera verksamheter börjar med distansundervisning

Regeringen har idag gått ut med en rekommendation till samtliga gymnasieskolor och andra högre utbildningar, att från och med imorgon erbjuda undervisning på distans. Utbildningsnämnden i Danderyds kommun har därför beslutat att gymnasieutbildningarna vid Danderyds gymnasium ska övergå till att bedrivas på distans.

Danderyds gymnasium kommer att bedriva distansundervisning från och med måndag den 23 mars. Mellan den 18 och den 20 mars arbetar skolans personal med att förbereda inför detta. Eleverna studerar under dessa dagar hemifrån, arbetsuppgifter förmedlas via Schoolsoft. Gymnasiesärskolan och ASD-verksamheten på Danderyds gymnasium komma att hålla öppet.

I nuläget kommer inga av kommunens grundskolor att hålla stängt. På våra två högstadieskolor – Fribergaskolan och Mörbyskolan – pågår förberedelser för att kunna bedriva undervisning på distans, men elever som känner sig fullt friska ska komma till sin grundskola som vanligt.

Elever som idag går en kommunal vuxenutbildning i KCNO:s regi kommer att få tillgodogöra sig denna via distansundervisning.

Du som är vårdnadshavare till en elev som går på gymnasieskolan uppmanas att göra allt du kan för att få din ungdom att förstå allvaret i situationen och att det inte innebär att de är lediga från skolan, utan att de behöver studera precis lika fokuserat som tidigare, men hemifrån. Är du vårdnadshavare till en elev som går i grundskolan ber vi dig vara uppmärksam på minsta sjukdomssymptom hos ditt barn, och om ett sådant skulle visa sig, hålla barnet hemma.

Information till de vårdnadshavare och elever som berörs av dessa förändringar kommuniceras via Schoolsoft eller motsvarande plattform för respektive verksamhet.

Läs mer om kommunens arbete med att förhindra spridningen av coronaviruset