Folkhälsomyndigheten har nya anpassade rekommendationer efter vaccination

I dag 16 april har Folkhälsomyndigheten gått ut med anpassade rekommendationer för personer som vaccinerats mot covid-19. Danderyds kommun återkommer med information hur dessa rekommendationer påverkar kommunala verksamheter i början av nästa vecka.

För vilka gäller de anpassade rekommendationerna?

Rekommendationerna gäller personer som vaccinerats med en första dos och låtit tre veckor passera. Då har kroppen utvecklat ett gott skydd. Det är viktigt att följa vaccinationsschemat och vaccinera sig med den andra dosen (för de vacciner som har två doser i schemat), så att skyddet blir långvarigt

Exempelvis kan dessa vaccinerade personer träffa människor från några olika hushåll och även inomhus.

Om du som vaccinerad person får symtom bör du stanna hemma och testa dig för covid-19. Ingen av vaccinerna ger ett hundraprocentigt skydd mot att smittas av covid-19.

De grundläggande råden om att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna, hålla avstånd och testa sig vid symtom gäller fortsatt för alla i samhället.

För äldre som bor på vård- och omsorgsboenden

Vaccinerade personer inom äldreomsorgen kan göra besök utanför hemmet, till exempel hos anhöriga och på serviceinrättningar. För att skydda medboende och minska riskerna i samband med eventuella resor är de viktigt att alla personer följer de nationella allmänna råden.

Folkhälsomyndigheten: Anpassade rekommendationer efter vaccination