Fortsatt stängda verksamheter och inställda evenemang

Danderyds kommun har sedan mitten av mars ställt in de flesta arrangemang och evenemang som vanligen erbjuds. Även flera verksamheter hålls stängda. Nu har beslut fattats om att detta kommer att fortsätta gälla åtminstone till och med maj.

Bakgrunden är coronavirusets spridning och Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att begränsa sammankomster med ett större antal deltagare.

Beslutet innebär följande:

  • Öppna förskolan i Stocksund och på Träffpunkt Enebyberg håller stängt till och med sommaren.
  • Seniorverksamheten vid Träffpunkt Enebyberg håller stängt till och med den 31 maj.
  • De evenemang eller sammankomster som varit inplanerade till och med den 10 juni, på bland annat Danderydsgården och kommunens bibliotek, senareläggs.

Ungdomscentrum i Enebyberg håller också stängt tills vidare. Detta på grund av att fritidsledarna just nu hjälper till ute i skolorna där det har varit en större frånvaro än vanligt bland personalen.

Olika typer av stöd och aktiviteter som riktar sig till äldre personer, som utgör en särskilt utsatt grupp, kommer att tas fram. Några av dem finns redan idag, så som matinköp samt aktiviteter utomhus med ett säkert avstånd mellan deltagarna. Mer information om kommande senioraktiviteter på Träffpunkt Enebyberg kommer inom kort.

Läs mer

Öppna förskolan

Seniorcentrum Enebyberg

Ungdomscentrum Enebyberg

Biblioteken i Danderyd

Uppleva och göra i Danderyd