Högstadieskolorna inleder terminen med distansundervisning

Efter att regeringen beslutat att ge högstadieskolorna samma möjligheter som gymnasieskolorna att införa distansstudier för att minska smittspridningen av covid-19, kommer Fribergaskolan och Mörbyskolan att inleda terminen med distansundervisning.

Under den kommande veckan, som inleds med terminsstart på tisdag den 12 januari 2021 kommer Danderyds två kommunala högstadieskolor, Fribergaskolan och Mörbyskolan, att hålla all undervisning på distans. Beslut om detta fattas av ordförande i utbildningsnämnden på måndag.

De följande veckorna kommer skolornas respektive rektorer att ha ett upplägg som minimerar trängseln i skolornas lokaler, detta genom att låta vissa klasser vara på plats i skolan och andra få sin undervisning på distans.

Hela den första skolveckan är det sedan tidigare inplanerat att utvecklingssamtal ska hållas med samtliga elever och att eleverna därför endast skulle ha vistats i skolan under halva dagar. Nu kommer dessa samtal att hållas på distans och eleverna kommer att få hela den veckans undervisning på distans.

Vissa undantag

Men det finns vissa undantag. Grundsärskolans elever kommer även fortsättningsvis att undervisas på plats i skolan.

Även vissa andra elever, till exempel de som går i särskilda undervisningsgrupper, kan komma att få sin undervisning på plats, om det finns särskilda skäl till detta. Det är ett avgörande som varje rektor har möjlighet att göra och dessa elever kommer då att kontaktas av skolan.

Skollunch kan beställas

Elever som önskar få skollunch kommer att kunna beställa detta senast  dagen innan, för att sedan komma till skolan med en egen matlåda som får fyllas på plats.

Närmare besked om vad som gäller för de kommande veckornas undervisning vid högstadieskolorna i Danderyd meddelas under nästa vecka via Vklass av respektive skolas rektor.