Information om Danderyds kommun och Region Stockholms samverkan gällande Coronaviruset

För frågeställningar kring hur kommunala verksamheter ska agera vid misstänkt eller konstaterad smitta av det nya coronaviruset är kontaktvägarna redan på plats.

Vid misstänkt smittade/smittade inom Danderyds kommun så är det Region Stockholm och Smittskydd Stockholm som ansvarar för att de misstänkt smittade får lämna prover, får provsvar och vid konstaterad smitta att de får vård. Det är också Smittskydd Stockholm som ansvarar för smittspårning för att nå eventuella personer som patienten kan ha haft kontakt med för bedömning och eventuell provtagning.

Om vår kommun skulle ha information om smittade eller misstänkt smittade invånare så omfattas de av patientsekretess. Därför lämnar kommunen aldrig ut några uppgifter om enskilda patienter. Patientsekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats.

Danderyds kommun får inte kännedom om smittade eller misstänkt smittade om det inte finns behov för att någon del av vår verksamhet ska agera på särskilt sätt. Eller om det finns behov att stödja Smittskydd Stockholm vid till exempel en smittspårning där man söker personer som en smittad kan ha kommit i kontakt med. Vid sådana situationer gäller patientsekretessen för de medarbetare i kommunen som får ta del av information om misstänkt eller konstaterat smittade personer.