Information till invånare om gratis vaccin

På webbsidan 1177.se får alla invånare i regionen information om när vaccinationen mot covid-19 startar för olika grupper och hur vaccinationen går till på ett smittsäkert sätt.

Alla kommer erbjudas gratis vaccin

Region Stockholm följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer om prioritering av grupper för vaccination. Grupperna överlappar varandra delvis. 

Vaccintillgången styr takten för vaccinationen och vaccinationen av de olika prioriteringsgrupperna kommer löpa parallellt under våren.

Vårdguiden 1177 är navet i invånarkommunikationen om vaccination covid-19 och där aktuell information finns om vaccineringen.

Länk till vårdguiden 1177 för mer information: 

1177.se