Kommunens skyltprogram uppmanar till minskad trängsel i sommar

I sommar genomför kommunen en skyltkampanj som vädjar till alla att hjälpas åt att undvika påtaglig trängsel på våra allmänna platser och på så sätt minska risken för smittspridning av covid-19.

Kampanjskyltarna kommer att finnas uppsatta på olika allmänna platser i kommunen för att påminna om att hålla ut och hålla avstånd även denna sommar. Huvudbudskapet för informationen är Vi vet att du vet… så tack för att du håller avstånd!

Vistelseförbud på allmän plats vid påtaglig trängsel

Skyltarna informerar även om att kommunen kan behöva besluta om vistelseförbud om det är stor risk för trängsel på allmän plats i sommar. Den typ av platser som det kan handla om är badplatser, parker och liknande där folk kan samlas för att bara vara.

Det är pandemilagens begränsningsförordning som ger kommunen rätt att stänga allmänna platser om det är påtaglig risk för trängsel.  Det betyder att folk inte kan hålla ett avstånd på minst 1,5-2 meter från varandra. Det är då man riskerar att smitta eller bli smittad av coronaviruset.

Kommunen stänger bara om det är nödvändigt. Om så skulle ske stängs platsen av och skyltar sätts upp i området. Kommunen informerar även via danderyd.se. Om man besöker en plats där det är vistelseförbud riskerar man att få böter.

Rapportera risk för trängsel

Du kan meddela kommunen om du har uppmärksammat trängsel på serveringar.

Kontakta kommunen om trängsel

Har du uppmärksammat trängsel på andra offentliga platser anmäler du det till länsstyrelsens via följande tjänst:

E-tjänsten för observationer från allmänheten

Tack för att du håller avstånd och tar ansvar i sommar!

Läs mer

Mer om vistelseförbud

Exempel på skyltmaterial som ingår i kampanjen.

Kollage över Danderyds kommuns skyltmaterial om att hålla avstånd i sommar.