Närundervisning i skolan under höstterminen

Närundervisning i klassrummen ska vara huvudregeln för alla grundskolor och gymnasieskolor i höst. Det är budskapet från regeringen och Folkhälsomyndigheten, under en presskonferens på tisdagen.

– Skolan ska vara det sista vi stänger och det första vi öppnar. Fjärr- och distansundervisning är bättre än ingen undervisning alls, men närundervisning på plats i skolans lokaler är det bästa för de allra flesta. Från och med höstterminen kommer närundervisning att vara huvudregel och fjärr- och distansundervisning bara kunna användas när det krävs, säger utbildningsminister Anna Ekström. 

Att man ska stanna hemma vid milda symptom kommer fortsatt att gälla, vilket betyder att skolor kan planera för att enskilda elever trots allt ska kunna delta på distans. Folkhälsomyndigheten uppmanar skolorna till försiktighet och att man således inte heller planerar stora samlingar av elever, lärare och vårdnadshavare vid terminsstarten i höst. 

Läs pressmeddelandet från regeringen här