Restauranger är bra på att följa Folkhälsomyndighetens råd

I Danderyd är restauranger och serveringsställen över lag bra på att hålla sig uppdaterade om Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd samt att följa dem.

Miljö- och stadsbyggnadskontoret arbetar med att följa upp efterlevnaden och informera om om aktuella krav. Många företag har vidtagit flera åtgärder som att sätta upp information, glesa ut möblering och ställa fram handsprit.

- Vid vissa tider som lunch och middag kan det vara större antal gäster och då är det extra viktigt att gästerna följer rekommendationer och restaurangpersonalens uppmaningar för att förhindra smittspridning. Vi behöver alla hjälpas åt att hålla i, hålla ut och hålla avstånd, säger Carl-Johan Bernelid, miljöchef i Danderyd.