Riskgrupper måste skyddas mot onödig smittorisk

Socialnämnden i Danderyd har gett i uppdrag åt socialförvaltningen att den ska vidta skyndsamma åtgärder för att säkra att personer i riskgrupp och äldre inte ska smittas av ovaccinerad personal.

– Vi har beslutat oss för att göra allt vi kan för att skydda alla våra riskgrupper mot smitta ifrån ovaccinerade, säger Carina Erlandsson, ordförande i socialnämnden i Danderyds kommun.

Danderyd är en kommun med hög vaccinationsgrad, och kommunen arbetar sedan tidigare med främjande insatser, såsom att informera och på alla sätt underlätta för medarbetare att vaccinera sig.

– Det som händer nu är att vi kontaktar våra utförare för att försöka ringa in hur stort problemet är inom kommunen och samtidigt trycka på utförarna att trappa upp insatserna för att alla som arbetar med riskgrupper ska vara fullvaccinerade, berättar Britt-Marie Ekström, socialdirektör.

- Vår högsta prioritet är att skydda äldre och personer i riskgrupper. Vi utreder nu skyndsamt vilka möjligheter kommunen har att ta reda på vilken personal som är vaccinerad eller inte, och hur vi kan säkra att de som är ovaccinerade inte kommer i kontakt med äldre och personer i riskgrupp, säger Britt-Marie Ekström.

Socialnämnden 20210929 Beslut om uppdrag till förvaltningen avseende ovaccinerad personal.pdf