Så påverkas kommunens verksamheter av de skärpta allmänna råden i Stockholm

Folkhälsomyndighetens generaldirektör har i samråd med Smittskydd Stockholm, fattat beslut om att nya lokala allmänna råd ska gälla från 29 oktober fram till den 19 november, men kan komma att förlängas. Råden införs för att bromsa det lokala utbrottet. Här sammanfattas kort hur kommunens verksamheter berörs.

Verksamheter för äldre

Alla beviljade insatser inom dagverksamhet skjuts upp. All öppen verksamhet inom socialnämndens ansvarsområde, såsom seniorträffar och välkomstcenter för nyanlända kommer vara stängda.

Det är en stark avrådan från besök på särskilda boenden för vård och omsorg av äldre.

Träffpunkt Enebybergs verksamhet för seniorer kommer att vara helt stängd till och med 2020-11-30.

Kultur och fritid

Inga evenemang eller andra sammankomster kommer att arrangeras på kommunens bibliotek, på Danderydsgården, på Fribergagården eller på någon av våra idrottsplatser. Beslutet gäller till och med den 30 november. 

Träningsverksamhet i ishallar, idrottshallar och på idrottsplatser, som riktar sig till barn födda efter 2005 fortlöper som tidigare.

Tre av de fyra biblioteken kommer att hålla öppet, men verksamheten är begränsad till utlåning av böcker och andra medier. Biblioteket i Mörby centrum håller stängt för besök men erbjuda vissa tjänster på distans.

Kulturskolans verksamhet, med undantag för konserter och andra evenemang, fortlöper som tidigare för elever födda efter 2005. Kultur- och aktivitetshuset Fribergagården håller öppet men arrangerar inte några aktiviteter eller evenemang.

Förskola och skola

Undervisningen pågår som vanligt i våra skolor och verksamheten i förskolan fortsätter som tidigare. Det är fortsatt mycket viktigt att alla är extra uppmärksam på förkylningssymtom.

Några smärre förändringar har gjorts med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste råd:

  • På både förskola och skola gäller att alla vårdnadshavare hämtar och lämnar sina barn utomhus och inte går in i lokalerna.
  • Nu under hösten kommer inga hälsosamtal att genomföras för elever förskoleklass. Dessa genomförs istället under vårterminen.
  • Öppna förskolans verksamhet erbjuds enbart utomhus.

Djursholms slott

All extern uthyrning (nybokningar) av lokaler i Djursholms slott upphör. De som redan har förhyrt lokaler förväntas förhålla sig till Folkhälso­myndighetens restriktioner.

Offentliga tillställningar

Länsstyrelsen i Stockholm har fattat beslut om fortsatt förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar i Stockholms län om de samlar fler än 50 deltagare. Beslutet gäller till 19 november.