Säkra besök på vård- och omsorgsboenden

Från och med onsdag 24 februari är det återigen möjligt att besöka Danderyds vård- och omsorgsboenden. Smittskydd Stockholm har tagit fram ett antal riktlinjer för säkra besök:

Personer som bor på SÄBO tillhör de riskgrupper som har en större risk för svår sjukdom om de smittas med covid-19. Det är därför mycket viktigt att minska risken för att smittan förs in på boendet.

Observera att du som besökare inte får ha någon form av infektionssymtom eller feber när du kommer på besök. Om någon i ditt hushåll har misstänkt eller bekräftad covid-19 rekommenderas du stanna hemma, detsamma gäller om du varit i kontakt med någon annan som har covid-19 de senaste 14 dagarna.

Om du har varit utomlands rekommenderas du att avvakta med besök minst en vecka.

Besöket planeras i samråd med verksamhetsansvarig på boendet. Det är viktigt att du som besökare följer verksamhetens rutiner. Är du osäker på något, fråga personalen.

Smittskydd Stockholms riktlinjer 

 • Följ de rutiner som verksamheten beslutat om
 • Kontakta personal innan du besöker boendet
 • Håll avstånd till andra, minst 2 meter
 • Använd ett kirurgiskt munskydd IIR under hela besöket
 • Tvätta eller desinfektera händerna före och efter besöket, samt före och efter användning av munskyddet
 • Vistas om möjligt utomhus
 • Ha inte kontakt med övriga personer på boendet
 • Håll två meters avstånd till den du ska besöka
 • Vistas inte i gemensamma utrymmen
 • Du och din närstående på boendet ansvarar för att begränsa antalet besökare per besök
 • Informera den verksamhetsansvarige om du får symtom ett dygn efter ditt besök.

Det är viktigt att du som besöker din närstående fortsätter följa verksamhetens rekommendationer för säkra besök, oavsett om den du besöker eller du själv redan är vaccinerade, har haft covid-19, eller har antikroppar mot covid-19.

Det pågår fortfarande utbredd smittspridning av covid-19, samtidigt som nya smittsamma varianter av viruset har uppstått. För närvarande är det oklart om en symtomfri, vaccinerad person kan sprida smittan vidare. Därför är det viktigt att vi fortsätter att följa smittskyddsåtgärder, rekommendationer och allmänna råd.

De smittförebyggande åtgärderna tillsammans med skyddseffekten av vaccinationerna kan bromsa smittspridningen i samhället. När smittspridningen har dämpats och det finns mer kunskap om effekterna av vaccination angående smittsamhet, kan rekommendationerna för besökare ändras.

Smittskydds Stockholms informationsblad