Stängning av flera verksamheter från och med måndag

Från och med måndag den 21 december kommer Danderyds kommun att hålla sina idrottsplatser, idrottshallar, ishallar och uterinkar stängda. Förändringen gäller till och med den 24 januari, detta efter ett beslut under söndagen av ordföranden i kultur- och fritidsnämnden, Robert Nibelius.

Kommunens utegym och motionsspår kan nyttjas som vanligt, dock med en stark uppmaning om att hålla avstånd till andra besökare.

Verksamheten inom Ungt fokus som riktar sig till kommunens ungdomar, kommer att fortsätta bedrivas, dock i mindre skala och endast med aktiviteter som kan erbjudas utomhus eller digitalt. Kultur- och aktivitetshuset Fribergagården samt ungdomscentrum i Enebyberg kommer att hålla stängt.

Kommunens fyra bibliotek fortsätter att hålla stängt för besökare, men erbjuder även fortsättningsvis utlåning av media via så kallad take away. Bokinkasten för återlämning håller öppet som vanligt.

Bakgrunden till ovan nämnda förändringar är det rådande smittläget i pandemins spår och regeringens uppmaning den 18 december till landets kommuner om att stänga alla icke nödvändiga verksamheter.

Läs beslutet i sin helhet