Tranholmsbron blir kvar till 10 juni

Länsstyrelsen har godkänt kommunens ansökan om att låta den flottbro som går mellan Tranholmen och fastlandet få ligga kvar fram till och med den 10 juni.

Bron tas normalt bort den 15 april varje år och i samband med detta börjar den så kallade skolbåten att köra skolbarn till och från Tranholmen. Men så blir det inte den här våren, då bron kommer att ligga kvar knappt två månader längre än vanligt. Ingen skolbåt kommer därmed att erbjudas under vårterminen 2020.

Bakgrunden till detta är Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att vi alla ska hålla ett avstånd till varandra. Skolbåten kan samla många personer på en relativt liten yta, fyra gånger per dag, till och från skolan. Detta skulle därmed strida mot dessa rekommendationer.

Styrelsen för Tranholmens samfällighetsförening har informerats om beslutet och kommunen kommer nu att se till att bron märks ut tydligt. De båtklubbar, vårdnadshavare och skolelever som påverkas av förändringen kommer också att informeras.

Observera!

I kommande utgåva av tidningen DanderydsAktuellt som distribueras till alla hushåll den 15 april står det att Tranholmbron kommer att flyttas, men detta är alltså inte korrekt. Tidningen trycktes innan beslutet om att låta bron vara kvar hade fattats.

Läs mer

Nyhet 7 april: Bron till Tranholmen föreslås bli kvar till juni