Tredje vaccindos mot covid-19 för äldre

Folkhälsomyndigheten rekommenderar en tredje dos till personer som är 80 år eller äldre. Erbjudandet gäller dig som är född 1941 eller tidigare, om det gått minst sex månader sedan din andra dos. Det är Region Stockholm som ansvarar för vaccination i Stockholms län.

Boka vaccination

Med start på måndag den 4 oktober kan alla som är 80 år eller äldre boka tid hos någon av vaccinationsmottagningarna via appen Alltid öppet eller med telefonbokningen 08–428 429 30. Detta gäller oavsett om personen har hemtjänst eller inte. Om någon som är över 80 år har svårt att ta sig till en vaccinationsmottagning kan man kontakta sin vårdcentral om några veckor. Från och med vecka 41 kommer vårdcentralerna kunna erbjuda tid för vaccination av tredje dosen.

För dig som är över 80 år eller äldre och bor hemma i ordinärt boende

Du kommer få ett brev hem från Region Stockholm med erbjudande om vaccination och hur du bokar tid.

För dig som är under 80 år och bor hemma med hemtjänst

Du kommer få ett brev hem från Region Stockholm med erbjudande om vaccination och hur du bokar tid. Du ska ta med dig brevet från regionen vid vaccinationstillfället. Det gäller dig som får hemtjänst både med vård-och omsorgsinsatser och med serviceinsatser. Erbjudandet om en tredje dos gäller inte de som får insatser enligt LSS.

För dig med hemsjukvård

För personer i ordinärt boende med hemsjukvård har primärvården börjat vaccinera med start den 4 oktober.

För dig som bor på vård- och omsorgsboende

För personer som bor på vård-och omsorgsboenden har läkarorganisationerna börjat vaccinera med start den 4 oktober. Vaccinationen sker den ronddag som ansvarig läkare finns i verksamheten.

Personal som inte är fullvaccinerade och arbetar på vård- och omsorgsboenden kommer att erbjuds dos 1 och 2 på sin arbetsplats i samband med att de boende vaccineras.