Uppdaterade rutiner för besök vid vård- och omsorgsboenden

Från och med 1 oktober är det återigen möjligt att göra besök inomhus på vård- och omsorgsboenden för äldre. För att förhindra smittspridningen av covid-19 finns ett antal rutiner som besökare ska följa.

Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson har fattat två ordförandebeslut angående besök till särskilda boenden för äldre. Besluten är lokala anpassningar utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Det här gäller för besök

  • Boende och besökare ska komma överens med verksamheten om en tid för besöket.
  • Besökare ska vara högst två åt gången.
  • Besökare ska vara friska från covid-19 symptom eller andra infektioner.
  • Besökare får endast vistas i den boendes lägenhet inomhus, ej i allmänna utrymmen.
  • Boende och besökare ska hålla fysisk distansering (2 meter).
  • Besökare ska ha god handhygien i samband med besöket (vid ankomst tvätta händerna med tvål och vatten, alternativt använda handsprit, samt när besöket avslutas).
  • Vuxna ansvarar för att barn följer förhållningsrutinerna.
  • Övriga lokala restriktioner och förhållningsregler från verksamhetschef ska följas.

Vid lokala utbrott av covid-19 kan besöksrutinerna komma att ändras.

Av smittspårningsskäl är det viktigt att besökare kontaktar verksamhetschef om covid liknande symptom uppstår inom ett dygn efter besöket.

Beslut

SN 20200923 Upphävande av avrådan från besök vid särskilda boenden för vård och omsorg samt beslut om rutiner för besök vid sådana boenden.pdf

SN 20201001 Kompletterande beslut om rutiner för besök vid särskilda boenden för äldre.pdf