Vasaskolans åk 3 får stanna hemma och fritidshemmet F-3 håller stängt

Efter att en pedagog på Vasaskolan nyligen insjuknat i covid-19 samtidigt som flera elever i årskurs 3 stannat hemma med symptom, kom under måndagskvällen en rekommendation från Smittskydd Stockholm om att hålla årskurs 3 hemma och helt stänga fritidshemmet för åk F-3 från och med tisdag den 16 februari och i minst sju dagar. Berörda medarbetare och vårdnadshavare fick informationen under kvällen.

Under vecka 6 insjuknade en pedagog med koppling till årskurs 3 i symtom som sedermera bekräftas vara orsakade av covid-19. Under smittsam fas (vilken räknas från dygnet innan symtom uppträder) har personen vistats på skolan senast torsdag 11 februari. Under innevarande vecka (vecka 7) har 12 av 47 elever i årskurs 3 rapporterats sjukanmälda samt en pedagog med anknytning till årskurs 4, men bland dessa individer finns hittills inga uppgifter om genomförda eller besvarade test för covid-19.

Enligt Smittskydd Stockholm är det önskvärt att nu minimera antalet personer som befinner sig i Vasaskolan lokaler, för att motverka fortsatt smittspridning inom verksamheten. Därför hålls nu alla elever i årskurs 3 hemma under de kommande sju dagarna.

Fritidshemmet för åk F-3 håller stängt, men tar emot elever med lagstadgat behov av sådan omsorg samt barn vars vårdnadshavare arbetar inom samhällsviktiga sektorer enligt MSB:s beskrivning.

Smittskydd Stockholm uppmanar Vasaskolans elever, vårdnadshavare och medarbetare som hör till årskurs 3 att under de kommande 14 dagarna vara extra uppmärksamma på sjukdomssymptom, och att testa sig för covid-19 om symptom skulle uppvisas. Vid ett positivt testresultat är det viktigt att skolledningen informeras om detta.

Hur länge denna delvisa stängning av Vasaskolan kommer att gälla styrs av den fortsatta rapporteringen av sjukfrånvaro och eventuella nya fall av covid-19, men 7 dagar från och med måndagen är enligt Smittskydd Stockholm den kortaste tiden för att med någon form av säkerhet kunna observera frånvaro av nya smittfall.