Ytterligare en vecka med distansundervisning på högstadieskolorna

Danderyds två kommunala högstadieskolor, Fribergaskolan och Mörbyskolan, har inlett höstterminen med växelvis distansundervisning. Nu har utbildningsnämndens ordförande fattat beslut om att detta upplägg ska gälla under ytterligare en vecka, t.o.m. den 5 februari.

Bakgrunden till beslutet om växelvis distansundervisning är att trängseln i skolornas lokaler behöver minimeras för att minska risken för smittspridning av covid-19. Upplägget innebär att vissa klasser undervisas på plats i skolan och andra får sin undervisning på distans. Detta har fungerat väl på båda skolorna, enligt både lärare och elever.

Mot bakgrund av detta, och att smittläget i regionen fortsatt är högt även om utvecklingen går åt rätt håll, kommer undervisningen att bedrivas på detta sätt till och med den 5 februari. Alla elever kommer att undervisas på plats i skolan minst 50 procent av tiden, men en succesiv ökning av antalet elever som vistas samtidigt i skolan lokaler kommer nu att ske. Från att det endast varit häften av alla elever på plats under terminens första tre veckor kommer det från och med nästa vecka vara två tredjedelar på plats samtidigt.

Rektorn på respektive skola beslutar om hur upplägget ska se ut och meddelar sina respektive elever och vårdnadshavare vad som gäller för kommande vecka via Vklass.