Så många ukrainska flyktingar ska Danderyds kommun ta emot

Migrationsverket har tagit fram ett förslag på hur många ukrainska flyktingar varje kommun ska ta emot. För Danderyds kommuns del är det så kallade anvisningstalet 71 ukrainska flyktingar och 49 övriga flyktingar under 2022.

Jämn fördelning över Sverige

Antalet flyktingar som varje kommun ska ta emot är baserat på en fördelningsnyckel som Migrationsverket tagit fram som tar hänsyn till varje kommuns arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, hur många flyktingar som redan bor i kommunen. Syftet med fördelningsnyckeln är att de ukrainska flyktingarna blir jämnt fördelade över landet.

Regeringen förväntas fatta beslut 22 juni om förslaget om antal flyktingar samt ändringar i Lagen om Asylmottagande. Lagen förväntas träda i kraft 1 juli 2022. Lagförslaget reglerar kommunernas ansvar för att ordna boende åt dem som sökt skydd i Sverige enligt massflyktsdirektivet. Migrationsverket fattar beslut om vilka individer som ska anvisas till vilken kommun. Anvisningstalen till kommunerna omfattar inte de flyktingar som skaffat boende på egen hand i en kommun.

Kommunens flyktingmottagande

Anvisningstalet till Danderyd innebär att av de över hundra ukrainska flyktingar som bor i Danderyd och meddelat att de vill flytta till ett kommunalt boende, kommer inte alla få plats inom kommunens officiella flyktingmottagande på 71 personer. Det är Migrationsverket som beslutar vilka flyktingar som ska anvisas till Danderyds kommun.

- Många Danderydsbor har öppnat sina hem och erbjudit trygghet, värme och sängar till människor på flykt från kriget i Ukraina, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande. Bland annat har nätverket Vänner till Ukraina i Norrort med bas i Enebyberg gjort och gör storartade insatser. Från min sida hade jag hoppats att alla de ukrainska familjer som idag bor hos privatpersoner i Danderyd och som önskat kommunal lägenhet skulle anvisas hit av Migrationsverket. Nu vet vi att det tyvärr inte blir så.

- Min förhoppning är att det stora kontaktnät som upparbetats mellan ukrainare och Danderydsbor kan leva kvar och att alla ukrainare som för kortare eller längre tid vistats i Danderyd bär med sig den stora värme och generositet som civilsamhället visat dem, säger Carina Erlandsson, socialnämndens ordförande.

Migrationsverket: Nya fördelningstal efter dialoger med kommuner

Frågor och svar angående anvisningstalet till Danderyds kommun