Nytt bevakningföretag i Danderyd

Från och med årsskiftet står företaget Commuter Security Group för kommunens satsning på ökad trygghetsbevakning på gator, torg och villaområden. Upphandlingen genomfördes i samverkan med kommunerna Täby och Vallentuna.

Väktarna har flera uppdrag

I väktarnas uppdrag ingår att bevaka kommunens fastigheter och att vara synliga runt om i kommunen. Prioriterade områden är knutpunkter och torg men även bostadsområden patrulleras. Väktarna ska även stötta kommunens förebyggande arbete. Väktarna har därför ett tätt samarbete med bland annat föreningar, företag och ungdomskoordinatorer.

Bevakning sker alla dagar och dygnet runt

I och med det nya avtalet har en senior gruppledare från CSG knutits till kommunen och kommer arbeta från kommunens kontor någon eller några timmar per vecka. Syftet med det är att få en mer effektiv och nära samverkan.

Kontakta oss gärna

Om du har frågor, synpunkter eller ärenden som berör väktarbevakning är du varmt välkommen att kontakta trygghets- och säkerhetsenheten trygg.saker@danderyd.se

Danderyds kommun har ett trygghetsnummer som är tillgängligt för allmänhet och som även den som arbetar i kommunen kan ringa om man önskar förmedla ett tips till väktarna. Bevakningsföretagets larmcentral besvarar samtalen. Operatören avgör om väktare ska kontaktas.

Trygghetsnummer: 08-568 911 01.

Observera att det är av vikt att du utan dröjsmål ringer 112 vid pågående brott eller fara för liv eller hälsa.

Läs mer om väktarbevakning och trygghetsnumret på  www.danderyd.se/kontaktavaktare

Danderyds kommun är en relativt sett trygg kommun, både enligt polisens utvärderingar och enligt enkätundersökningar som mäter trygghet. Kommunen bedriver ett systematiskt arbete för att skapa trygghet och motverka brott. Väktarbevakning är en del av det arbetet.