Nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende i Djursholm – klartecken för nästa steg

Mark- och miljööverdomstolen har beslutat att inte ge prövningstillstånd gällande överklagandet av Mark- och miljödomstolens dom daterad 2021-06-02. Det innebär att domen står fast och att detaljplanen för nytt vård- och omsorgsboende samt korttidsboende har fått laga kraft.

Nu fortsätter arbetet med planering för ett korttidsboende samt ett vård- och omsorgsboende i kvarteret Ginnungagap i Djursholm.

Läs mer om planerna för korttidsboendet samt vård- och omsorgsboendet:

danderyd.se/ginnungagap