Extern utredning av Danderyds kommuns ekonomiprocesser klar

Under våren beslutade kommunstyrelsen att ge en extern granskare i uppdrag att göra en genomlysning av bland annat kommunens ekonomiprocesser.

Tjänsteutlåtande: Uppdrag att genomlysa Danderyds kommuns ekonomi

Torsdagen den 7 november har kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander kallat kommunstyrelsen till extra sammanträde. På detta ska granskningsrapporten redovisas för kommunstyrelsen.

Kommundirektör Åsa Heribertson lämnar sin tjänst. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår enhälligt kommunstyrelsen besluta tillförordna Johan Lindberg, som tillförordnad kommundirektör, på elva månader. Johan Lindberg är i dag administrativ direktör.

Efter att rapporten ”Danderyds kommun: Genomlysning av ekonomiprocesser och underliggande ekonomi” har presenterats för kommunstyrelsen torsdag den 7 november kommer partiernas ledande företrädare att vara tillgängliga för frågor och kommentarer omedelbart efter kommunstyrelsens sammanträde, som beräknas sluta ca 17.30.

Hanna Bocander (M), ordförande
Bengt Sylvan (L), 1:e vice ordförande
Siv Sahlström (C), 2:a vice ordförande
Lovisa Eriksson (C), ledamot
Johanna Hornberger (M), ledamot
Milles Lindgren (KD), ledamot

Pressmeddelande_20191104.pdf

Rapporten ”Danderyds kommun: Genomlysning av ekonomiprocesser och centrala kostnadsposter"

Uttalande av Hanna Bocander:

Med anledning av dagens pressmeddelande uttalar kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander (M) följande:

– Jag vill tacka Åsa Heribertson för det mycket goda arbete hon har gjort för att utveckla kommunen och att bidra till att bygga en vision och strategi för framtiden. Åsa har sedan hösten 2018 varit drivande i att ta fram åtgärder för att komma tillrätta med kommunens prekära ekonomi. Ett omfattande arbete har påbörjats med fokus på kostnadskontroll, transparens samt ordning och reda i de kommunala processerna. Det arbetet behöver ytterligare tydliggöras och intensifieras. Mot den bakgrunden har jag kommit fram till att det fortsatta arbetet behöver drivas vidare med ett nytt ledarskap, säger kommunstyrelsens ordförande Hanna Bocander.