Kraftsamling och fokus inom kultur och fritid

Kultur- och fritidsnämnden i Danderyd har tagit fram förslag på besparingar på totalt 9 miljoner kronor. Förslagen med tillhörande konsekvensbeskrivningar skickas nu vidare till kommunstyrelsen för beslut.

Fantastiskt utbud

- Danderyds kommun erbjuder ett fantastiskt utbud av både kultur- och fritidsverksamheter och det kommer vi att göra även fortsättningsvis, säger Robert Nibelius (M), ordförande i kultur- och fritidsnämnden med anledning av de effektiviseringar som föreslås.

Enligt ett uppdrag från kommunstyrelsen ska Danderyds kultur- och fritidsnämnd utreda konsekvenserna av ett förslag till minskad budget inför år 2020. En större genomlysning av alla delar i nämndens verksamhet har därför gjorts och en konsekvensbeskrivning tagits fram som kommunstyrelsen senare ska ta ställning till.

Reinvesteringar kan få vänta

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för en lång rad verksamheter i kommunen. Hit hör bland annat bibliotek, fritidsanläggningar, fritidsgårdar och den kommunala kulturskolan.

-Vi behöver också se över vår plan för investeringar i Danderyds fritidsanläggningar. Ett exempel är Danderydsvallen där kylanläggningen för isen inte uppfyller de nya miljökraven. Kommunen behöver helt enkelt ta ställning till vilka reinvesteringar vi kommer att ha möjlighet att göra och i vilken takt, säger Robert Nibelius.

I de effektiviseringar som nämnden konsekvensbeskriver ingår också en översyn gällande hyresnivåer, storleken på föreningsbidrag och kostnader för kommunens idrottsanläggningar.

Mer Meröppet

Nämnden föreslår att större fokus ska läggas på den fritidsgård som ligger mest centralt i Danderyd; Fribergagården. För bibliotekens del handlar det om att utöka Meröppet, tjänsten som gör det möjligt för alla med lånekort att besöka biblioteket och låna böcker på egen hand, utan hjälp av personal.

- Det viktigaste för mig som ordförande, och för kultur- och fritidsnämnden, är att vara en garant för att det i Danderyd alltid ska finnas ett blomstrande och väl fungerande kultur- och fritidsliv. Det kommer vi att ha även i fortsättningen, trots en eventuell minskning av nämndens budget, förklarar Robert Nibelius.

Unikt föreningsliv

- Danderyd har ett unikt föreningsliv, med engagerade medlemmar som ordnar en mängd olika evenemang. Det är alltifrån författaraftnar till fotbollscuper och musikaler. Jag ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med dessa föreningar och att vi även framöver kommer att ha en kommun fylld av välgörande aktiviteter och evenemang, för alla åldrar, säger Robert Nibelius.

Kultur- och fritidsnämndens förslag till effektiviseringar samt konsekvensbeskrivningar ska, tillsammans med alla övriga nämnders förslag, tas upp för ställningstagande och beslut av kommunstyrelsen den 27 maj.

För mer information kontakta

Robert Nibelius, ordförande Kultur- och Fritidsnämnden
Telefon: 070 220 7000
E-post: robert.nibelius@danderyd.se

Pressmeddelandet som pdf