Johan Lindberg blir ny kommundirektör i Danderyd

En enig kommunstyrelse beslutade den 15 juni att utse Johan Lindberg till ny kommundirektör i Danderyd. Han har de senaste åtta månaderna varit tillförordnad kommundirektör.

– I de utmaningar som ligger framför oss är jag väldigt glad att alla partier i kommunstyrelsen ställde sig bakom utnämningen av Johan Lindberg till rollen som kommundirektör. Det är ett styrkebesked när vi gemensamt kan sluta upp kring viktiga frågor för kommunen och nå politisk enighet i något som i slutändan gynnar Danderydsborna, säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande (M). 

– Johan har gedigen erfarenhet av att arbeta i politiskt styrda organisationer och har även arbetat i andra kommuner, vilket är en fördel. Han är handlingskraftig, har stor integritet och har under sin tid som tillförordnad levererat goda resultat, fortsätter Hanna.

– Johan har bred kännedom om Danderyd, våra mål, framtidsvision och utmaningar. Han har lett olika process- och utvecklingsarbeten för att säkerställa att vi arbetar på ett effektivt sätt med Danderydsbornas bästa i fokus, säger Hanna.

Johan Lindberg är jurist, har 15 års erfarenhet som chef och har arbetat både inom kommunal och privat verksamhet. Han har arbetat fem år i Danderyd i roller närmast som tillförordnad kommundirektör sedan oktober 2019.

– Det känns mycket inspirerande att som kommundirektör vara med och utveckla Danderyd till Sveriges bästa kommun att leva, bo och verka i och jag är både glad och hedrad att jag har fått kommunstyrelsens förtroende att leda och driva organisationen framåt, säger Johan Lindberg.

- I Danderyd är både ambitioner och förväntningar höga och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med alla kompetenta medarbetare och chefer säkerställa att kommunens verksamheter fortsatt levererar högkvalitativa tjänster till kommuninvånarna. Under våren har vi jobbat intensivt med att minska risken för smittspridning och hantera effekterna av covid-19 pandemin; ett arbete som kommer att behöva fortsätta även efter sommaren. I det mer ordinarie utvecklingsarbetet vill jag särskilt framhålla behovet av att säkerställa en långsiktigt robust ekonomisk struktur för kommunen, fortsätter Johan Lindberg.

Johan tillträder tjänsten som kommundirektör omgående.

Rekryteringsprocessen

Rekrytering av ny kommundirektör påbörjades i januari 2020 efter att den tidigare kommundirektören lämnade uppdraget i slutet av oktober 2019. Totalt sökte 51 personer tjänsten. Rekryteringsföretaget har också haft i uppdrag att genom research-förfarande hitta lämpliga kandidater. Fem personer intervjuades av kommunstyrelsens ordförande, varav två gick vidare för testning och djupintervjuer samt intervju med KSAU. Kommunstyrelsens arbetsutskott var enigt i att förorda kommunstyrelsen att anställa Johan Lindberg som kommundirektör.

Kontakt

Johan Lindberg, telefon 08-568 910 04.

johan.lindberg@danderyd.se

Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande, telefon 08-568 910 10.

hanna.bocander@danderyd.se

Åsa Anthony, HR-chef, telefon 08-568 910 33.

asa.anthony@danderyd.se

Övrigt pressmaterial

Pressmeddelande Johan Lindberg är ny kommundirektör pdf

Pressbilder

Pressmeddelanden