Vad är våld i nära relation? Danderyds kommun vill belysa det dolda våldet och informera om hur man kan söka hjälp

Coronapandemin slår hårt mot alla i samhället. Särskilt svårt drabbas den som redan har en svår eller utsatt situation. Långvarig isolering och försämrade ekonomiska förutsättningar kan skapa frustration som leder till olika former av våld mot de närmaste.

Gemensam kampanj

I en gemensam satsning har kommunerna Danderyd, Norrtälje, Vallentuna, Vaxholm, Täby, Österåker, och Lidingö gått ihop kring en informationskampanj för att belysa frågan om våld i nära relationer.
Kampanjens budskap är att kommunen erbjuder stöd och råd, både till våldsutsatta, våldsutövare och anhöriga. Det går att bryta destruktiva mönster, i familjer eller i andra former av relationer. Gammal som ung – alla med behov av hjälp eller frågor kan kontakta sin kommun och be om hjälp.

Ett annat syfte med kampanjen är att öka förståelsen om vad våld i nära relationer är, det kan handla om hot, tvångssex, nedlåtande ord, utpressning, skadegörelse hemma, hedersrelaterat våld, aggressivt beteende, isolering och kontroll.

Affischer med budskapet ”Våld är aldrig O.K.” kommer att synas i Danderyd och de övriga kommunerna samt vid Ropsten och Östra Station under 2 veckor. I Danderyd kommer man kunna se kampanjen vid busshållplatser och torg, i Mörby Centrum och i kommunens sociala medier.

Kampanjen kommer starta samtidigt som skolorna startar, en tidpunkt som valts för att fånga upp så många som möjligt. Erfarenheter visar att sommaren är en konfliktfylld period för många.

– Det är inte bara det fysiska våldet som skadar, säger socialdirektör Britt-Marie Ekström. Det finns fler beteenden som är oerhört destruktiva. Vi tror det finns ett stort mörkertal. Alltför många lever i ständig oro eller skräck och kontrolleras i sin hemmiljö. Ett viktigt budskap från oss är att det finns hjälp att få!

Socialnämndens ordförande Carina Erlandsson säger att hon ser väldigt positivt på att kommunen tar detta initiativ inom detta viktiga område.

Kontakt

Du kan ringa socialkontoret om du är utsatt, om du utövar våld, om det förekommer våld i din familj eller om du orolig för någon du tror är utsatt. Telefonnummer kontorstid 08-568 910 00 och efter kontorstid 08-410 200 40. Mer information finns här:

Danderyd.se/vald

För frågor om kampanjen

Britt-Marie Ekström, socialdirektör, socialkontoret, Danderyds kommun. Telefon: 08-568 911 10.
Britt-Marie.Ekstrom@danderyd.se

Maria Stetina, strateg med ansvar för arbete mot våld i nära relation, socialkontoret, Danderyds kommun. Telefon: 08-568 919 09.
Maria.Stetina@danderyd.se

Ladda ned pressmeddelande som pdf

Våld i nära relationer 200817.pdf