Råd vid värmebölja

Hög värme kan vara påfrestande på hälsan, särskilt när värmen är hög under hela dygnet. När nätterna är varma hinner kroppen inte återhämta sig och det kan vara svårt att få ner temperaturen inomhus.

Långvarig värme kan medföra olika stora risker för olika individer beroende på deras hälsotillstånd. Riskgrupperna vid värmebölja är:

  • Äldre
  • Kroniskt sjuka
  • Personer med funktionsnedsättning
  • Små barn och gravida
  • Personer som tar vissa mediciner som påverkar kroppens förmåga att anpassa kroppsvärme och vätskebalans, till exempel vätskedrivande eller antidepressiva läkemedel och neuroleptika.

Foto: Mikael Wallerstedt

Läs mer om hur du kan hantera värmen:

Folkhälsomyndigheten - information om värmeböljor