Räknefel bakom trygghetstapp i Danderyd

När nyhetsmagasinet Fokus nyligen publicerade sin återkommande ranking av Sveriges kommuner visade det sig att Danderyd hamnade i topp gällande miljö, skola, samt sociala förhållanden och hälsa. Men något som var lite av en kalldusch var att kommunen tappat kraftigt i tidningens trygghetsranking med en placering i nedre botten. Men bakom tappet låg ett räknefel som Fokus nu har rättat.

– Vi gillar att bli vägda och mätta. Det är ett av många sätt att hela tiden förbättras och utvecklas. Men då hänger det naturligtvis på att siffrorna är rätt och att man förstår hur mätningen görs, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Hanna Bocander i grönska

Trygghet och brott

Att skapa en trygg kommun är ett viktigt fokusområde och något kommunen arbetat hårt med, både genom att sätta upp övervakningskameror och utökat antalet kommunala väktare.

– Vi vet att trygghet är en av Danderydsbornas absolut viktigaste frågor och något vi satsat mycket på de senater åren. Därför reagerade vi direkt på tappet till när vi hamnade på plats 279 av 290 i rankingen. Det säger sig ju självt att Danderyd inte är en av Sveriges mest otrygga kommuner, det vet alla vi som bor och verkar här, något som även stärks av resultat i andra mätningar, säger Johan Lindberg, kommundirektör i Danderyds kommun.

Tryggare att bo i Danderyd - klättrar till toppen på listan (Mitt i Danderyd)

Om man tittar på antalet anmälda brott per hundra tusen invånare i Stockholmsregionen ligger Danderyd på plats 11, precis efter Nacka, som i Fokus undersökning hamnade på plats 3 när det gäller trygghet. Stockholm med dubbelt så många anmälda brott per hundra tusen invånare som Danderyd hamnade i mitten av kategorin. Efter att kommunens kommunikationsenhet kontaktat Fokus redaktion, upptäcktes att det helt enkelt handlade om en felräkning.

Ordning på ekonomin

Nyhetsmagasinet Fokus rankar sedan 2005 landets kommuner i en rad kategorier vars sammansättning och innehåll har ändrats under åren.
Positivt i undersökningen är att Danderyd hamnar i topp i kategorin sociala förhållanden och hälsa (1) och miljö (2), samt presterar på topp inom utbildning (3). Efter några tuffa år klättrar kommunen rejält även i kategorin kommunal ekonomi, från plats 123 till 47.

– Det känns skönt att det arbete vi har gjort med att få ordning på ekonomin nu bär frukt. Idag är det ordning och reda i kommunens finanser och vi kommer att fortsätta arbeta hårt med att se till att Danderydsborna får ut så mycket som möjligt för varje kommunal skattekrona, säger Johan Lindberg.

Danderyds resultat i år tyngs även av kategorin jämlikhet och demokrati där kommunen förra året låg på plats 19 och i år hamnar på plats 283.

– Där handlar det helt och hållet om en förändring i hur Fokus väljer att mäta. I år har de lagt in den så kallade ginikoefficienten, alltså ett sätt att mäta inkomstspridning. Eftersom vi har en grupp invånare med höga inkomster är den förändringen av sättet att mäta förklaringen till den förändrade placeringen. Och det är ju en faktor som är svår, och inte ens önskvärd för oss att påverka, säger Johan Lindberg.

Bostäder och demografi

En verklig och viktig utmaning som kommunen är väl medveten om och där kommunens resultat ligger i den nedre regionen, är den som gäller bostäder och demografi.

– Många älskar den moderna trädgårdsstad som Danderyd är, och vill gärna bo här. De som flyttar hit stannar dessutom oftast länge. Det gör att vi har bostadsbrist och en allt äldre befolkning. De frågorna hör till kommunens stora framtidsutmaningar som vi arbetar hårt på att lösa, säger Hanna Bocander.

Se rättelse i Fokus Bäst att leva 2021