Samråd om ny vård- och omsorgsbyggnad vid Danderyds sjukhus

Nu finns ett detaljplaneförslag om ny vård-och omsorgsbyggnad i Danderyds sjukhusområde framtaget. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny vård- och omsorgsbyggnad inom fastigheten Sjukhuset 7 som är tänkt att innehålla vårdlokaler, vård- och omsorgsboende samt patienthotell med hotell- och konferensverksamhet.

Den nya byggnaden är tänkt att ersätta det befintliga patienthotellet. En informationsfilm finns att se på projektsidan. Har du frågor om förslaget är du välkommen att kontakta planarkitekten den 26 maj kl 11.30-14.30 samt den 3 juni kl 16.00-17.30. Fram till och med 2 juli finns det möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Ta del av samrådsförslaget i sin helhet och titta på filmen:

Sjukhuset7