Samsöviken: Svåra markförhållanden bromsar upprustningen

Under det senaste året har kommunen gjort en omsorgsfull upprustning av kajen i Samsöviken. Under våren var planen att lägga ner nya ledningar i gatan utmed viken innan plantering och asfaltering, men projektet har stött på patrull.

VA-arbetet i området genomförs i samband med upprustningen av Samsövikens kaj. Nu har områdets markförhållanden med mycket lera och högt grundvatten visat sig vara mer svårarbetat än vad projektet räknat med och arbetet har bromsats upp.

- Vi visste att schaktarbetet var ett komplext moment i VA-projektet. Under projektets gång har det blivit tydligt att det krävs andra metoder för att genomföra arbetet. Det gör att ekonomin inte stämmer med det resultat vi förväntar oss. Vi har nu en dialog med entreprenören för att hitta en annan lösning framåt, säger Jonas Frejd, anläggningschef på Tekniska kontoret.

Omtyckt bryggpromenad

Den upprustade kajen i Samsöviken är klar och fungerar nu som en starkare barriär mot sjö och översvämningar. Kajen har också klätts med en 6 meter bred bryggpromenad med sittplatser och belysning. Här ska det planteras växter och träd och anläggas gång- och cykelväg för att skapa ett trivsamt område.

- Det är ett oerhört omtyckt område och vi vet att det finns en stor önskan om att göra hela parken tillgänglig igen, det är en hög prioritet för oss. Vårt fokus nu är att hitta en lösning som gör att vi kan komma vidare. Byggetableringen kommer behöva vara på plats till dess. Vi kommer att gå ut med information så fort vi har besked, säger Jonas Frejd.