Strategidag för Kommunstyrelsen

På agendan för Kommunstyrelsens strategidag den 20 mars stod bland annat utmaningar och viktiga utgångspunkter för 2019, samt kommunstyrelsens roll som ledande och styrande organ utifrån i kommunallagen och styrelsens reglemente.

"Jag tycker det är viktigt att styrelsen träffas för att diskutera prioriteringar och arbetssätt, särskilt då vi har en helt ny kommunstyrelse 2019. Det är också viktigt inte minst för få ökad förståelse för de olika strategiska frågeställningar Danderyds kommun står inför," säger Hanna Bocander, kommunstyrelsens ordförande.