Täby och Danderyd tar gemensamt grepp för att öka framkomligheten längs Enebybergsvägen och Täbyvägen

Bilister och kollektivtrafikresenärer som åker längs Täbyvägen och Enebybergsvägen under rusningstid är påverkade av de framkomlighetsproblem som uppstår i båda kommunerna.

Täby kommun och Danderyds kommun startar under våren en gemensam utredning av trafiken utmed vägsträckningen. Trafikförvaltningen inom Region Stockholm och Arriva deltar också i utredningsarbetet.