Två isar på Danderydsvallen i vinter

Det är nu klart att de drygt 10 miljoner kronor som ska investeras i en ny isanläggning på Danderydsvallen, kommer att räcka till både en stor och en liten isyta på platsen.

Kylanläggningen på Danderydsvallen är ålderdomlig, sliten och bedöms inte vara driftssäker. Den gas som använts som kylmedium uppfyller inte heller framtidens miljökrav. Det betyder att hela anläggningen behöver rustas upp.

Enligt de beräkningar som presenterades i vintras skulle den investering på 10 miljoner som hade avsatts endast räcka till en större konstfrusen is på Danderydsvallen. I samband med detta startade en grupp kommuninvånarna en egen insamling med målet att gemensamt finansiera den mindre isyta som kommunens pengar då inte såg ut att räcka till.

Men nu är alltså en upphandling klar som innebär att de 10 miljoner kronorna kommer att räcka till både en större kylanläggning som kan klara av att kyla två ytor och de markarbeten som behövs för att lägga ut kylslingor under båda isytorna. Det innebär att de insamlade medlen från frivilliga därmed inte behöver användas.

- Det har varit ett fantastiskt engagemang från många kommuninvånare som bor kring Danderydsvallen och den insamling som de drog igång var verkligen imponerande. Men tack och lov behöver vi inte använda deras pengar, utan våra egna kommer nu att räcka till den investering som vi allra helst ville göra, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Robert Nibelius.

- Det betyder att det även framöver kommer att finnas två isytor på Danderydsvallen och alla yngre i lugn och ro kommer att kunna ta sina första skär på den mindre ytan som brukar samla många barnfamiljer, säger kultur- och fritidschef Håkan Arfwedson.

- Extra bra känns det också att den större isytan kommer att ha en grund av betong istället för grus, vilket gör det möjligt att använda ytan till andra aktiviteter under de delar av året då det inte är skridskosäsong. Till exempel sportaktiviteter tillsammans med Danderyds SK, kulturevenemang med Danderyds kulturskola och aktiviteter som riktar sig specifikt till ungdomar, som arrangeras av våra nya ungdomskoordinatorer, berättar Håkan Arfwedson.

Enligt tidsplanen ska båda isarna vara i drift och åkbara under hösten 2020.