Uppåt för företagsklimatet i Danderyd

Svenskt Näringsliv har publicerat sin årliga undersökning om det lokala företagsklimatet. Totalt har 141 företag medverkat med sina synpunkter och i det sammanfattande omdömet visar enkäten på ett kliv uppåt från 3,7 till 3,9. Det placerar Danderyd i topp bland regionens kommuner.

Svenskt näringslivs årliga enkät är ett mått på hur företagare upplever kommunernas service mot företagare i landet. Frågorna täcker en rad olika områden som exempelvis kommunala tjänstemäns attityder till företagare och tillgången på arbetskraft med relevant kompetens. I det sammanfattande omdömet går Danderyd uppåt från 3,7 till 3,9 på en sexgradig skala. Regionens högsta sammanlagda betyg får Solna med 4,0 och bäst i Sverige är Vårgårda med 4,7.

Jag är glad över att det strategiska arbetet med att förbättra företagsklimatet i kommunen ger resultat och att företagarna uppskattar kommunens service. Det speglar Danderyds kommuns kultur och våra medarbetares postiva syn på företagande, säger Hanna Bocander (M), kommunstyrelsens ordförande.

Bland de största förändringarna från förra året kan nämnas kommunens service och bemötande till företagarna från 3,1 till 3,5 och tillgången till relevant kompetens från 3.1 till 3,5.

─ Det är särskilt glädjande att se ett höjt betyg då det gäller service och bemötande till företagen då det har varit ett område där vi lagt ner mycket kraft på förbättring säger Lina Pennlert, näringslivsstrateg. 

Ett område där enkäten visar på ett svagare resultat än förra året är skolans kontakter med det lokala näringslivet. Där har Danderyd tidigare legat högt men backar nu något från 3.6 till 3.4.

─ Vi kommer nu att ägna tid åt att analysera resultatet i detalj. Jag vill tacka alla Danderyds företagare som har deltagit i enkäten och därmed gett oss ett bra underlag för ett fortsatt förbättringsarbete, säger Lina Pennlert, näringslivsstrateg.

Om undersökningen

Syftet med Svenskt Näringslivs enkätundersökning är att låta företagare i var och en av Sveriges 290 kommuner ge sin bild av hur de tycker företagsklimatet i den egna kommunen är.

Över 32 000 företagare i landets kommuner medverkade i årets undersökning. Enkätresultaten ligger till grund för Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges kommuner som presenteras den 23 september. Enkätresultat och annan information finns på Svenskt Näringslivs webbplats www.foretagsklimat.se Danderyd har plats 14 i 2019 års ranking.

Frågor om kommunens näringslivsarbete:

Lina Pennlert näringlislivsstrateg

Lina.pennlert@danderyd.se