Uthyrning av modulbostäder för unga i Danderyd

Danderyds kommun äger och förvaltar idag 113 stycken modulbostäder fördelade på tre olika platser. Modulerna projekterades och uppfördes under åren 2015–2018 som boenden för nyanlända. Nu har fastighetsnämnden beslutat att lediga lägenheter ska hyras ut till ungdomar.

Socialkontoret har, efter nya prognoser från migrationsverket, aviserat att upp emot ett 40-tal bostäder bedöms vara vakanta under åren 2020–2021.

Fastighetsnämnden förordade på sammanträdet den 16 januari att lediga bostäder bör hyras ut till ungdomar i målgruppen 18–25 år med målsättningen att hälften av lägenheterna tilldelas Danderydsungdomar.

Vad kommer det att kosta?

Hyran kommer att baseras på kommunens självkostnad för bostäderna och kommer uppskattningsvis uppgå till cirka 5-6000kr per månad för en bostad på ett rum och kök.

Kommunen kommer att teckna korttidskontrakt med de boende för att behålla en flexibilitet om mottagandet av nyanlända skulle bli större i framtiden.

Hur kan man ställa sig i kö och när sker inflyttning?

Inflyttning av de första ungdomarna beräknas ske under våren 2020. Kommunen kommer att använda sig av en extern aktör för att förmedla bostäderna.

Tillvägagångsättet samt regler kring bostadskön är i dagsläget inte klart. Mer information kommer att publiceras på kommunens hemsida framöver.