Vad gör en livsmedelsinspektör?

Vad innebär det att arbeta som livsmedelsinspektör i Danderyds kommun. Men hur ser egentligen uppdraget ut och hur går en inspektion till?

Du läser nu en artikel från Danderydsaktuellt, kommunens egen tidning med information & tips för dig som bor och verkar i Danderyds kommun. Vill du läsa hela tidningen? Läs den här: Danderyds aktuellt februari 2020

Målet är att ingen ska bli sjuk eller vilseledd

- På miljö- och stadsbyggnadskontoret är vi två personer som arbetar som livsmedelsinspektörer. Vi besöker alla verksamheter som hanterar mat i något led, exempelvis restauranger och skolkök. Vi följer upp så att de sköter sin livsmedelshantering på ett korrekt sätt, så att de levererar säker mat. Målet med arbetet är att ingen ska bli sjuk eller vilseledd. Att ingen ska bli vilseledd innebär att kunden ska få det den betalar för. Vi brukar exempelvis kontrollera så att oxfilé som serveras på restauranger faktiskt är det eller att parmesanost är det och inte en billigare variant. Eller att man köper en skagenröra och att den faktiskt innehåller en rimlig mängd räkor.

En livsmedelsinspektör besöker ett kök.Vi följde med Alva Olofsson Nordin för att få en inblick i hennes arbete.

Rutiner för att begränsa smittan

- När personer blir matförgiftade så anmäler dem det till oss och vi utreder händelsen för att begränsa smittan och se till att inte fler blir sjuka. Att personer blir sjuka av maten beror ofta på bristande rutiner i verksamheterna och därför vi är ute regelbundet och i förebyggande syftet för att kontrollera verksamheterna så de har en säker hantering.
Det är viktigt att man hör av sig om man misstänker att man blivit sjuk av att äta ute eller av något man köpt i butik. Det krävs ofta att fler personer hör av sig för att man ska kunna göra en utredning.

Vilka verksamheter är det som inspekteras?

- Totalt är det cirka 250 verksamheter i Danderyd som ska besökas, varav majoriteten är skola, vård och restauranger. Men vi inspekterar även livsmedelsbutiker, kiosker, apotek och Danderyds sjukhus.

Hur kan en inspektion gå till?

- Vi går igenom verksamhetens mathantering tillsammans med ansvarig person på plats. Vi följer bland annat upp så att temperaturen inte är för hög, att det är städat, att relevant dokumentation finns, att menyn stämmer och att de har fungerande rutiner. Verksamheten får sedan en rapport som sammanfattar vad som framkom vid kontrollen. Det händer också att vi gör inspektioner under kvällstid tillsammans med polis, alkoholhandläggare och någon annan myndighet, till exempel skatteverket eller brandskydd.

Det gör vi för att säkerställa att det sker en säker hantering även då, eftersom det händer att det är annan personal som jobbar på kvällarna.

Livsmedelsverket har i uppdrag att granska vår verksamhet. Efter den senaste granskningen fick vi beröm för bra utfört arbete. Vi lyftes fram som ett positivt exempel, vilket förstås känns kul!

Hur bemöts ni när ni kommer ut?

- Överlag är folk positiva, men vissa kan vara lite nervösa. Vi gör detta tillsammans med verksamheterna för att säkerställa att de serverar och levererar säker mat. Vi gör både oanmälda och föranmälda besök.

Vad händer om ni upptäcker problem/avvikelser från lagstiftningen?

- Vi skriver kontrollrapporter från varje inspektion och skickar till verksamheten. Sedan följer vi upp så att avvikelsen åtgärdas. Vi ger rådgivning och strävar alltid efter att ha en bra dialog. Hittar vi något
som är fel så motiverar vi alltid varför åtgärden behöver göras. Vi ska underlätta för verksamheterna att göra rätt. Vi kan också ställa krav på utbildning. De allra flesta sköter sig riktigt bra, vi har hittills inte behövt stänga någon verksamhet permanent.