Vad händer efter stormen?

Det har nu gått mer än två veckor sedan stormen Alfrida drog fram genom skog och mark men arbetet med att rensa upp fallna träd i kommunen pågår fortfarande för fullt.

I röjningsarbetet prioriteras områden där risk för personskada eller skador på egendom är störst, exempelvis motionsspår, större promenadstråk och natur som gränsar mot privat tomtmark.

Ekologerna på tekniska kontoret går igenom kommunens naturområden och ser till att rotvältor säkras upp i skog och natur – ett arbete som kommer att pågå löpande under flera veckor framöver. En del av träden som fällts ute i skogen kommer att få ligga kvar för att främja djurlivet i vår kommun.

Var uppmärksam och rädd om dig när du vistas i skog och mark, och tänk på att respektera avspärrningar som sätts upp i samband med röjningsarbetet.