Valborgshelg! Men är det tillåtet att elda själv?

I Danderyds kommun är det tillåtet att elda på din egen tomt utan särskilt tillstånd men reglerna skiljer sig åt mellan olika kommuner. Det kan vara bra att tänka på om du beger dig till din sommarstuga eller en släkting i en annan kommun.

Är det tillåtet att ordna en mindre tillställning på allmän plats?

Nej! Om du vill anordna en tillställning på allmän plats krävs tillstånd från polismyndigheten men detta är just nu inte möjligt eller tillåtet med anledning av pandemin.

Stor risk för gräsbrand

Det råder stor risk för gräsbrand och den senaste tiden har brandkåren noterat många gräsbränder. Det finns flera exempel där den som eldat har underskattat hur snabbt elden kan sprida sig i torrt gräs.

Tips till dig som vill elda

Ha alltid vatten nära tillhands om du ska elda. Det torra fjolårsgräset är mycket lättantändligt och elden sprider sig snabbt i gräset.

Vilka regler gäller i andra kommuner?

Storstockholms brandförsvar - regler för eldning