Vi stärker bevakningen för ökad trygghet under sommaren

Polisen har rapporterat om villainbrott i Danderyds kommun, något som kan orsaka oro och väcka frågor. Danderyds kommun har ett aktivt samarbete med polisen vars gripanden haft en lyckosam effekt i arbetet med att motverka villainbrott i kommunen. Under sommarmånaderna förstärker vi nu bevakningen mot villainbrott med ett flertal åtgärder.

Aktiv samverkan för ökad trygghet

Polisen har det övergripande ansvaret för att hantera inbrottsfrågor men Danderyds kommun arbetar aktivt med samverkan för att förebygga brott. Polisens gripanden har fått glädjande och omedelbar effekt på antalet villainbrott.

Polisens pressmeddelande 14 juli: 
Tre anhållna efter bostadsinbrott i Djursholm

Fler väktare i rörelse

Under sommarmånaderna stärker vi upp väktarbevakningen i Danderyds kommun med väktare som rör sig dygnet runt. Väktarna har i uppgift att verka brottsförebyggande och synas i kommunen utöver att också rapportera pågående brottslighet.

Tätare körningar med grannsamverkansbilar

Kommunens grannsamverkansbilar kör runt i Danderyds bostadsområden året runt. Grannsamverkansbilarna är verksamma även under sommarmånaderna.

Kamerabevakning för att motverka brott

Under våren har kommunen fått tillstånd att genomföra kamerabevakning vid infartsparkeringen vid Vendevägen och driftsättning av denna bevakning pågår.

Mer om kommunens trygghetsarbete

Grannsamverkansbilen

Samverkan för trygghet

Handlingsplan för samverkan mellan Danderys kommun och Lokalpolisområde Södra Roslagen