- Vi vill inge hopp, så ungdomarna förstår att det oftast går att läka och att de får fler chanser i livet!

Allt fler ungdomar i Danderyd ringer till Mörby ungdomsmottagning för att boka tid för samtal kring sitt mående. Sofia Stenberg och Linda Lagerros är två av kuratorerna som arbetar där och Agneta Ahlbäck är chef över verksamheten.

Du läser nu en artikel från Danderydsaktuellt, kommunens egen tidning med information & tips för dig som bor och verkar i Danderyds kommun. Vill du läsa hela tidningen? Läs den här: Danderyds aktuellt februari 2020

På ungdomsmottagningen i Mörby arbetar förutom kuratorer även barnmorskor, gynekolog och venereolog.

- Tidigare behövdes ofta flera samtal med medicinsk personal först, innan en ungdom valde att boka en tid hos någon av oss kuratorer. Men de senaste åren har det gått lättare. Dessutom ringer fler föräldrar till oss för att prata om sin ungdoms psykiska mående, säger Sofia Stenberg.

Personal på ungdomsmottagningenFrån vänster: Kurator Sofia Stenberg, barnmorskorna Linda Falstad och Karin Starlander samt enhetschef Agneta Ahlbäck.

Agneta Ahlbäck berättar att fler unga väljer att komma till ungdomsmottagnings gynekolog för att slippa lida av sin mensvärk, redan tidigt efter sin mensdebut. Långtidsverkande preventivmetoder så som spiral, har också blivit vanligare även i de lägre åldrarna.

Stöd och hjälp via samtal

Hur kan ni hjälpa ungdomar med psykisk ohälsa?

- Alla vi som arbetar på ungdomsmottagningen pratar om det psykiska måendet med våra ungdomar, men om de behöver någon att tala med, kan de boka tid hos någon av oss kuratorer, berättar Sofia.

Kuratorn inleder då med ett bedömningssamtal och kommer sedan tillsammans med ungdomen fram till vad det är de ska fokusera på i samtalen.

- Ibland kommer ungdomen för några få samtal, andra gånger behövs en längre samtalskontakt.

En tonårstjej håller händerna knutna och lutar huvudet emot.

Ångest, stress och press

Vad är det ungdomarna upplever som svårt?

- Många som kommer till oss upplever ångest, stress, press, nedstämdhet, relationella svårigheter och har funderingar runt kroppen, sexualiteten och identiteten, berättar kurator Linda Lagerros.

Genom samtalen kan de få hjälp med att bättre förstå sina tankar och känslor men också stöd i att vara den de vill vara eller hjälp med att förändra jobbiga tankar och beteenden.

Brett samarbete i kommunen

Hur samarbetar ni med andra verksamheter i kommunen?

- Vi samarbetar med skolor, socialtjänstens ungdomsgrupp, Bup, Unga vuxna, ungdomsmottagningar i andra kommuner och många fler. Det är viktigt att vi har ett nära samarbete med dem för att skapa trygghet och se till att det finns ett bra stöd kring våra ungdomar, säger Agneta.

Ungdomsmottagningens medarbetare träffar elever ute i skolorna med jämna mellanrum.

- Vi bjuder också in alla elever i årskurs 8 att besöka oss. Det tror vi ökar chansen att de kommer till oss även senare, om ett behov skulle uppstå.

Kärlek, gränser och tid

Har ni något råd att ge till tonårsföräldrar?

- Föräldrarna är ungdomarnas viktigaste stödpersoner i sin uppväxt och de bästa ungdomarna kan få av sina föräldrar är kärlek, gränser och att de har tid för sina tonåringar, säger Agneta.

Hon har också ett tips som handlar om alkohol.

- Undersökningar visar att ungdomar som får smaka alkohol hemma under städade former har en tendens att dricka mer när föräldrarna inte är med än de ungdomar som har ett totalförbud att dricka alkohol av sina
föräldrar.

Satsa på sunda relationer

Vad är ert bästa tips till våra ungdomar?

- Det bästa för ungdomars mående är att vara trygga och att äta regelbundet, att sova minst åtta timmar och att träna regelbundet. Fysisk aktivitet mellan studiepassen ökar förmågan att minnas det man pluggar och ökar förmågan att klara av stressen som finns i ungdomens vardag, säger Agneta.

Hon önskar också att ungdomarna har sunda relationer så att deras självkänsla kan växa, vilket kan bidra till att de har lättare att göra bra val för sig i sina liv.

- Vi vill inge hopp så att de förstår att det oftast går att läka och reparera och att man får fler chanser i livet!

Mer information

Mörby ungdomsmottagning