Webbtillgänglighet och nya lagkrav

Från och med 23 september 2020 gäller Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, (DOS-lagen) för alla externa webbplatser inom offentlig sektor. Lagens avsikt är att göra det möjligt för alla, oavsett funktionsnedsättning, att ta del av innehållet på bl.a. myndigheters och kommuners webbplatser.

Lagkrav och riktlinjer

Lagkraven och övriga riktlinjer för offentliga webbplatser finns på Myndigheten för digital förvaltnings webbplats Vägledning för webbutveckling:

https://webbriktlinjer.se/

Danderyds kommun strävar efter att göra Danderyd.se så tillgängligt som möjligt för alla. Därför är webbplatsen till stor del utformad efter de riktlinjer som finns för offentliga webbplatser.

Webbplatsen har:

  • stöd för tangentbordsnavigering
  • storlekar och kontrastvärden som är anpassade för att det ska vara lätt att se och läsa innehållet.
  • enkla kontaktvägar om du vill fråga något, lämna synpunkter eller bara få hjälp med webbplatsen.
  • information som löpande förbättras för att vara så lättläst och begriplig som möjligt

Kontinuerligt förbättringsarbete

Vi arbetar kontinuerligt med att öka tillgängligheten och användbarheten på vår webbplats. Vi planerar ett antal interna utbildningar i tillgänglighet och klarspråk för organisationen för att öka kompetensen internt och förbättra Danderyd.se.

Tillgänglighetsredogörelse

I enligt med lagkraven finns på vår webb en tillgänglighetsredogörelse, där vi anger i vilken mån webbplatsen idag uppfyller lagkraven, vilka brister som finns och hur man kan kontakta oss för att påtala tillgänglighetsbrister.

Danderyds tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighetsmål

Vi strävar efter att webbplatsen ska kunna hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av val av hjälpmedel. Vårt mål är att uppnå grundläggande tillgänglighet genom att följa den internationella standarden för webbtillgänglighet, Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1 på nivå AA. Vi uppfyller många punkter i WCAG 2.1 på nivå AA, men inte alla, därför är det prioriterat att fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten.