Grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar. Grannsamverkan är en metod för att förebygga inbrott som bygger på grannars och samhällets engagemang. I Danderyds kommun har en grupp medborgare, Polismyndigheten och Danderyds kommun kommit överens om att arbeta tillsammans med inbrott genom att arbeta med grannsamverkansbilar som metod.

Grannsamverkansbil

Kommuen samarbetar med frivilliga, polisen och sponsorer i projektet "Grannsamverkansbilen i Danderyd". Frivilliga personer bevakar området med bil och larmar polis vid misstanke om brott. Bilen ska bevaka platser där risken för inbrott är förhöjd, köra under tider på dygnet då inbrottsfrekvensen är hög och den ska avskräcka från att begå brott.

Vill du köra grannsamverkansbil?

För att köra grannsamverkansbilen behöver du gå en kort utbildning på två timmar. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Även praktisk information som hur det går till att köra och boka bilen förmedlas. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.

Utbilda dig till förare

Utbildning sker vid två tillfällen under hösten 2021. Utbildningsansvariga är styrgruppen för grannsamverkansbilen, polisen och kommunens brottsförebyggare.

Förarutbildning i oktober

27 oktober 10:30-12:00 - Entrétorget i Mörby centrum

Förarutbildning i november

26 november 10:30-12:00 - Entrétorget i Mörby centrum      

Anmäl dig till förarutbildning till: 

grannsamverkansbilendanderyd@gmail.com

Vad är grannsamverkan?

Grannsamverkan är lika motiverat vare sig du bor i flerfamiljshus, villaområde, i stan, på landet eller där du har fritidshus. I Danderyds kommun finns cirka 250 registrerade områden där fler än 5000 adresser ingår.

Grannsamverkan innebär att de boende uppmärksammar avvikande händelser som tyder på brottsligt uppsåt.

Vid pågående brott

Ring 112 vid pågående inbrott. Är läget inte akut kan man ringa 114 14 eller skicka tips via e-post. I Stockholm kan du mejla till registrator.stockholm@polisen.se.

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell
trygg@danderyd.se
08-568 910 78

Uppdaterad: 2021-10-29

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.