Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär en tillfällig vistelse på ett boende där det finns tillgång till omvårdnad och service dygnet runt. För att komma till korttidsvistelse krävs det ett beslut av biståndshandläggare.

Syfte med korttidsvistelse

  • Att ge avlastning till anhöriga som vårdar den enskilde.
  • Behov av tid att utreda om den enskilde kan återgå till det egna hemmet efter en sjukhusvistelse eller behöver särskilt boende.
  • Om behovet av omvårdnad är så omfattande att det inte kan tillgodoses med stöd av hemtjänstinsatser kan en korttidsvistelse i väntan på första lediga plats i särskilt boende vara nödvändig.

Vem kan få korttidsvistelse?

Personer som har ett omfattande omvårdnadsbehov, dvs behöver hjälp dag, kväll och även natt och då insatser genom hemtjänst inte är tillräckliga.

Stambyte är inte tillräckliga skäl för att få korttidsvistelse

När en fastighet behöver genomgå en stambyte medför det ofta att boendesituationen blir besvärlig en period. Stambyte är inte tillräckligt skäl för att få korttidsvistelse. Kommunen är inte ansvarig för att ordna evakueringslägenhet, utan den enskilde får själv ordna detta.

Du betalar för korttidsvistelse per dag.

Här kan du se vad det kostar

SeniorDirekt

seniordirekt@danderyd.se

08-568 910 00, begär SeniorDirekt

Telefontid: måndag-fredag 9-12

Fax 08-568 911 36

Uppdaterad: 2021-06-15

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.