Utsatt för brott

Här har vi samlat information om stöd till dig som har varit utsatt för brott av olika slag, men även för dig som begår brott och vill få stöd att sluta.

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Danderyds kommun samarbetar med Stödcentrum för unga brottsutsatta, som ligger i Täby. Stödcentrum finns till för dig mellan 13 och 23 år som varit med om hot, våld eller övergrepp och behöver stöd i hur du ska hantera det.

Stödsamtal

Du får prata om det som har hänt och hur det har påverkat dig. Vi försöker hjälpa dig att minska konsekvenserna av brottet så att ditt liv så snart som möjligt ska bli som vanligt igen.

Praktisk hjälp

Du kan få hjälp att ansöka om ekonomisk ersättning från försäkringsbolag och från brottsoffermyndigheten. Om din skolgång eller möjlighet att arbeta påverkas av det som har hänt kan du få hjälp med extra stöd och anpassning.

Rättegångsstöd

Du kan få information om hur en rättsprocess går till redan innan du gör en anmälan. Om du har gjort en polisanmälan och ärendet blir nedlagt kan vi förklara varför det blev så. Om det blir aktuellt med rättegång kan vi förbereda dig inför den i samarbete med ditt målsägandebiträde. Vi kan delta som stöd under rättegången och även ha kontakt efteråt.

Medling vid brott

Medlingsverksamheten vänder sig till ungdomar mellan 12-21 år som har erkänt delaktighet i polisanmält brott och till personer som utsatts för ungdomars brottslighet.

Syftet med medling är att minska de negativa konsekvenserna av brott både för den som begått brott och för den som blivit utsatt. Medling ger möjlighet för båda parter att ställa frågor och ge svar kring händelsen. I en medling kan frågan om gottgörelse tas upp.

Alla medlingar genomförs av utbildade medlare och föregås av förberedande möten där bedömning görs kring lämpligheten i att parterna möts i medling.
Att delta i medling är alltid frivilligt för båda parter och ersätter inte åtal eller eventuell rättegång, utan är ett komplement till rättsprocessen. Du kan själv ta initiativ till medling genom att kontakta oss.

Polis, socialsekreterare, kuratorer och andra som kommer i kontakt med ungdomar som begått brott kan också förmedla kontakt.

Kontakt

Karolina Vestbrant, medlare                    Emilie Pethrus, medlare
08 5555 72 40                                             08 5555 72 38
0766 43 72 40                                             0766 43 72 38

Det är normalt att reagera på olika sätt

Att utsättas för eller bevittna ett brott är ofta en svår upplevelse. Olika personer reagerar på olika sätt, men det är vanligt att skämmas för det som hänt. Många känner sig också rädda, otrygga eller arga. Det är vanligt med svårigheter att äta, sova och koncentrera sig.

Kanske har du tusen frågor

Varför blev just jag utsatt? Måste jag vittna? Varför reagerar jag så här? Vad händer om jag gör en polisanmälan? Hur går en rättegång till? Tänk om vi träffas igen? Finns det skvaller på nätet? Hur kan jag få stopp på det?

Stöd för dig som är förälder

Vi kan hjälpa dig som är förälder att hantera dina egna känslor kopplade till det som hänt ditt barn. Du kan få råd av oss om hur du som förälder kan hantera ditt barns olika reaktioner.

Våld inom familjen

Du som har råkat ut för våld inom familjen eller blivit utsatt för hedersrelaterat brott kan vända dig till socialtjänsten i den kommun där du bor.

HBT-certifiering

Vi är är en HBT-certifierad verksamhet.

Vill du veta mer eller boka tid för samtal?

Stödcentrum för unga brottsutsatta i Danderyd, Täby, Vallentuna, Vaxholm och Österåker

Ring: 08-55 55 72 38 eller  08-55 55 72 40

Sms: 0766- 43 72 38 eller 0766-43 72 40

stodcentrum@taby.se

Stödcentrum för unga brottsutsatta

Besöksadress: Biblioteksgången 11, Täby centrum

Bra länkar

Hitta till stödcentrum

Stödcentrum på Facebook

1177 om kriminalitet

UMO om att bli utsatt för brott

Kriminalvårdens barnsidor

Unga som begår brott

Hbt-certifiering - RFSL

jagvillveta.se

Uppdaterad: 2021-01-19

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.