Samarbetssamtal

Om ni som föräldrar inte kan komma överens i frågor om vårdnad, boende och umgänge kan ni vända er till Familjerätten i Danderyds kommun för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen är frivilliga, kostnadsfria och sker under sekretess.

Du kan ansöka hos Familjerätten om samarbetssamtal.  Fyll i och skicka in blanketten Ansökan om samarbetssamtal.

Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem, som ni båda kan acceptera.

Folder om samarbetssamtal

Ansökan om samarbetssamtal

Skilsmässa eller separation när man har barn 

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
08-568 910 00

familjeratten@danderyd.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.