Separation, skilsmässa

Familjerätten i Danderyds kommun hjälper dig med rådgivning om familjerättsliga frågor, samarbetssamtal vid skilsmässor och separationer, samt hjälp att upprätta juridiskt bindande avtal rörande vårdnad, boende och/eller umgänge.

Hur gör vi om vi vill skilja oss?

Om ni vill skiljas vänder ni er till tingsrätten. Ni kan ansöka om skilsmässa antingen enskilt eller gemensamt. Om ni har minderåriga barn tillsammans krävs sex månaders betänketid innan skilsmässan blir definitiv.

Bra information, e-tjänster och blanketter hittar ni hos Attunda tingsrätt och Domstolsverket:

Attunda tingsrätt

Domstolsverket

Viktigt att tänka på vid skilsmässa och separation

När, var, och hur ska vi informera barnen? Vem av oss tar ansvar för vad? Ska vi ha gemensam vårdnad eller ska någon av oss ha ensam vårdnad? Vem ska barnen bo hos? Hur ska umgänget med den andre föräldern se ut? Hur blir det med förhållandet till far- och morföräldrar och övrig släkt? Hur gör vi vid högtider, semestrar och födelsedagar?

Förskola och skola

Hur löser vi hämtning och lämning till förskola eller skola? Hur ska vi göra vid utvecklingssamtal, föräldramöten, och utflykter? Hur gör vi när barnen är sjuka?

Hur gör vi om vi inte är överens?

Kan ni inte kan komma överens i frågor kring vårdnad, boende och umgänge vänder ni er i första hand till Familjerätten. Här försöker vi genom samarbetssamtal försöka hitta lösningar som är bra för barnen och som ni båda kan acceptera. Samarbetssamtal är frivilliga, kostnadsfria, registreras inte och sker under sekretess.

Ett samarbetssamtal är ett strukturerat samtal under ledning av en eller två familjerättssekreterare. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnen och hitta bra lösningar för dem som ni båda kan acceptera.

Relaterad information

Om vårdnad, boende och umgänge

Föräldratvist? Råd vid skilsmässa och separation

Om skilsmässa och separation (på 1177.se)

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd
08-568 910 00

familjeratten@danderyd.se

Uppdaterad: 2021-07-13

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.