Grannsamverkan

Syftet med grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslingar. Det gör man genom att hjälpas åt grannar emellan och genom att öka kunskapen om hur man skyddar sitt hem mot inbrott. Genom sociala kontakter som stödjer och hjälper varandra når man målet minskad brottslighet och ökad trygghet.

Grannsamverkan är lika motiverat vare sig du bor i flerfamiljshus, villaområde, i stan, på landet eller där du har fritidshus. I Danderyds kommun finns cirka 250 registrerade områden där fler än 5000 adresser ingår.

Grannsamverkan innebär att de boende uppmärksammar avvikande händelser som tyder på brottsligt uppsåt. Man kan även öka beredskapen att larma polis.

Ring 112 vid pågående inbrott. Är läget inte akut kan man ringa 114 14 eller skicka tips via e-post. I Stockholm kan man mejla till registrator.stockholm@polisen.se. Från polisens hemsida kan man mejla olika polisregioner. Polisens e-postformulär

Grannsamverkansbil

Kommuen samarbetar med frivilliga, polisen och sponsorer i projektet "Grannsamverkansbilen i Danderyd". Frivilliga personer bevakar området med bil och larmar polis vid misstanke om brott. Bilen ska bevaka platser där risken för inbrott är förhöjd. Bilen används under tider på dygnet då inbrottsfrekvensen är hög. Bilen ska avskräcka från att begå brott.
För dig som kör grannsamverkansbilen

Vill du köra grannsamverkansbilen?

För att köra grannsamverkansbilen behöver man gå en kort utbildning på två timmar. I utbildningen förklaras grannsamverkansbilens syfte och mål, grundläggande kunskap om att förebygga brott och vilka uppgifter man har som förare/medåkare. Även praktisk information som hur det går till att köra och boka bilen förmedlas. I samband med utbildningen bokas du in på två pass med grannsamverkansbilen. Vid det första passet får du åka med en erfaren förare.

Utbilda dig till förare av grannsamverkansbilen.

Utbildning sker vid tre tillfällen under våren 2020. Utbildningsansvariga är styrgruppen för grannsamverkansbilen, polisen och kommunens brottsförebyggare.

20 februari

Torsdag 20 februari 13:00-15:00 i lokal Västerskär i Mörby Centrum

2 april

2 april 13:00-15:00 i lokal Västerskär i Mörby Centrum

Utbildningen är inställd.

27 maj

27 maj 13:00-15:00 i lokal Västerskär i Mörby Centrum

Anmäl dig till utbildning 27 maj

Trygg i Danderyd

Box 66, 182 05 Djursholm

Handläggare
Annette Lindell
trygg@danderyd.se
08-568 910 78

Uppdaterad: 2020-04-02

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.