Din egen beredskap

Vi har alla ett gemensamt ansvar för att vara beredda om det inträffar allvarliga händelser.

Du som invånare har därmed också ett ansvar för din egen säkerhet. Detta innebär att vi bör vara medvetna om att kriser och allvarliga händelser faktiskt inträffar. Om en kris uppstår är förberedelser alltid grunden för en lyckad krishantering.

Eftersom en allvarlig händelse kan uppstå hastigt och utan förvarning är tiden en kritisk faktor som gör att du tjänar mycket på att ha förberett dig. Genom att i förväg införskaffa tillräckligt med kunskap om vilket stöd kommunen kan ge och vilket ansvar du själv har kring din egen säkerhet, kan du skapa förutsättningar för att klara dina egna behov under en allvarlig händelse. Likaså får du en ökad kännedom om hur du kan agera vid en allvarlig händelse och vad som gäller efteråt.

Tänk efter – före!

Läs mer på Din säkerhet, en webbplats från Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB):

Din Säkerhet

Kontaktinformation

Socialkontoret

Box 28, 182 11 Danderyd

Fax 08-568 911 04

Kontakta oss

Socialkontorets reception

Golfvägen 4B, plan 5

Ordinarie öppettider: måndag-fredag 8-16.30. Lunchstängt 12-13.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss att förbättra danderyd.se

Tack för ditt svar.